Företagssamtal / Student Sessions

Posted on Posted in News

Precis som tidigare år ger vi på ARKAD er möjligheten till företagssamtal.

Företagssamtalen är ett unikt tillfälle att få ett närmare möte med företagen som besöker mässan. Det är ett tillfälle att prata med företagen och få förståelse för hur de jobbar, hur de ser på framtiden och kunna ställa frågor. Företagssamtalet leder kanske även till ett framtida jobb!

Vi på ARKAD kommer mellan den 3e och 6e och mellan 9e och 10e oktober befinna oss på campus där vi kan svara på era frågor och ta emot intresseanmälningar.

Ansökan till företagssamtalen öppnar den 10 oktober och sker genom att du skickar in ditt CV som vi skickar vidare till det företag du önskar prata med!

BearingPoint, AkzoNobel, Telavox och Lime by Lundalogik är fyra av de företag som man kan söka företagssamtal med.

 

Just like previous years, ARKAD offers you the opportunity of student sessions.

The student sessions are a unique opportunity to further network with the companies visiting the fair. It’s an opportunity to talk to the companies and get a deeper understanding of how they work, what their look on the future is and to ask questions. The student sessions might even lead to a job!

We from ARKAD will be on campus between the 3rd and 6th and between the 9th and 10th of October to answer your questions and you will have the opportunity to fill in an interest form.

The application to the student sessions opens the 10th of October and what will happen is that you send your CV to us and we forward it to the company you wish to talk to.

BearingPoint, AkzoNobel, Telavox and Lime by Lundalogik are four of the companies that you will be able to apply for student sessions with.