More companies offer Student Sessions!

Posted on Posted in News

Du kommer även kunna söka företagssamtal med Accenture, AXIS, Swep och EG! Ansök från och med den 10e oktober.

 

You will also have the opportunity of applying for Student Sessions with Accenture, AXIS, Swep and EG! Apply with the start of the 10th of October.