Om ARKAD

ARKAD är södra Sveriges största arbetsmarknadsmässa som anordnas av Teknologkåren varje år. Under två dagar i november besöker ungefär 150 företag och organisationer LTH för att få träffa alla intressanta studenter som utbildar sig här. Mässan är ett utmärkt tillfälle att knyta värdefulla kontakter i arbetslivet, diskutera intressanta examensarbete/sommarjobb/traineetjänster, samt få en glimt av vad framtiden som ingenjör/arkitekt/industridesigner har att erbjuda. I anslutning till mässan arrangeras det ett flertal spännande event, så som föreläsningar med inbjudna talare och besök från företag.

Ett engagemang i ARKAD är både givande och roligt! Du har som student vid LTH möjligheten att hjälpa till på många olika nivåer och på många olika sätt. Här finns ansvarsområden från projektgruppen som arbetar under hela året till värdar som hjälper till under mässdagarna. Varje år engagerar ARKAD över 300 studenter och arbetsuppgifterna kan involvera allt från matlagning till företagskontakt. Den gemensamma nämnaren är så klart att allting är väldigt kul!

Är du intresserad av att engagera dig i ARKAD? Nedan finns ungefärliga rekryteringsperioder:

  • Projektledare: oktober/november
  • Projektgrupp: december/januari
  • Koordinatorer: april
  • Värdar: september